De terugkeer van de kanaalgraver

Ruim 150 jaar geleden werd begonnen met het graven van het Noordzee Kanaal. Het Wijker Meer en het IJ lagen er al. Alleen de laatste 7 kilometer tussen het dorp Velsen en de Noordzee moest worden doorgraven.

Van heinde en ver kwamen arme sloebers naar de Breesaap om met kruiwagen en schep te helpen deze haast onmogelijke klus te klaren. Ze hadden werk, maar daar was dan ook alles mee gezegd.


In deze voorstelling vertelt een kanaalgraver zijn beleving van toen.

Tekst kanaalgraver: Piet Paree
Tekst en muziek kanaalgraverslied: Frank Edam.